Facilitățile noastre

Supermarket

Restaurant

Club de noapte / Bar

Cafenea

Dușuri si vestiare noi pentru chiriasi

Facilități din apropiere

Bancă

Bar

Locuri de parcare pentru biciclete

Cafenea

Cantină

Bancomat (ATM)

Zonă comercială

Servicii de curierat

Fitness

Florărie

Hair Stylist

Hotel

Grădiniță

Spălătorie

Centru medical

Parcare publică

Farmacie

Oficiu poștal

Restaurant

Zonă comercială

Spaţiu de depozitare în garaj

Supermarket

Magazin de vinuri

Parc în apropiere

Transport public

Benzinărie

Image
Aviz juridic/ Disclaimer:

Acest site web este operat de PPF Real Estate s.r.o., indicat în continuare de „al nostru” sau „noi”. Accesul și utilizarea acestui site web („Website”) sunt supuse următoarei declinări de responsabilitate („Disclaimer“). Vă rugăm să citiți cu atenție această declinare a responsabilității înainte de a utiliza acest site web în orice mod. Vizitând acest site web sau prin orice altă utilizare a acestuia, declarați în mod expres că sunteți de acord cu această declinare de responsabilitate. Dacă întâmpinați dificultăți în înțelegerea acestei clauze de declinare a responsabilității sau dacă nu sunteți de acord cu conținutul acesteia, vă rugăm să întrerupeți utilizarea acestui site web.

Informațiile conținute în acest site web au doar scop informativ general. Informațiile sunt furnizate de PPF Real Estate s.r.o. și, în timp ce ne străduim să menținem informațiile actualizate și corecte, nu facem nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la caracterul complet, exactitatea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea în ceea ce privește site-ul web sau informațiile, produsele, servicii sau grafica conexă conținută pe site în orice scop. Orice încredere pe care o depuneți pentru astfel de informații este, prin urmare, strict pe propria răspundere.

În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daună, inclusiv fără limitare, pierderi sau daune indirecte sau directe, sau orice pierdere sau daună care rezultă din pierderea datelor sau a profiturilor rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui site web.

Drepturi de proprietate intelectuală: numele, siglele, grafica, informațiile, analizele și alte materiale informative și documentele descărcabile publicate pe site-ul web al PPF Real Estate s.r.o. sunt protejate prin drepturi de autor și mărci comerciale. Orice utilizare a unei părți sau a întregului conținut al site-ului nostru web în scopuri care depășesc sau se îndepărtează de utilizarea personală, inclusiv, dar fără a se limita la stocarea, tipărirea, distribuția, reproducerea, copierea și transferul acestora în orice formă sau prin orice mijloc, este permis numai cu acordul expres și prealabil scris al PPF Real Estate sro. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate. Orice utilizare neautorizată a materialelor care apar pe acest site web poate încălca drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi aplicabile și ar putea duce la sancțiuni penale sau civile. Nu sunteți obligat să ne furnizați niciuna dintre informațiile dvs. personale cu privire la accesul la paginile noastre web. În cazul oricărei comunicări între dvs. și site-ul nostru web, datele dvs. de contact nu vor fi utilizate în alte scopuri decât comunicarea cu dvs.

În măsura posibilului legal, utilizarea acestui site web va fi guvernată de legile existente din când în când în România. Orice reclamație referitoare la site, serviciile furnizate prin intermediul site-ului web, legea română va reglementa conținutul.